กุมภาพันธ์ 29, 2024

ความเชื่อแปลกๆ ความเชื่อโชคลาง ทั่วทั้งโลก

ความเชื่อเรื่องโชคดี ความเชื่อแปลกๆของคนจีน ความเชื่อโบราณ

ความเชื่อสังคมไทย คนไทยส่วนใหญ่มีความเชื่อในด้านใดบ้าง

ความเชื่อสังคมไทย

ความเชื่อสังคมไทย วัฒนธรรม รวมประเพณี มีส่วนเกี่ยวข้อง กับความเชื่อหรือไม่ ?

ความเชื่อสังคมไทย ส่วนมากแล้วความเชื่อของคนไทย มักมีรากฐานความเกี่ยวเนื่อง จากศรัทธาในพระพุทธศาสนา และความกลัวต่ออำนาจบางอย่าง ที่มองไม่เห็น ทำให้คนไทย ในยุคโบราณตามความเชื่อว่า ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นเอง ไม่ว่าจะเป็น ฝนตก ฟ้าผ่า ฟ้าร้อง น้ำท่วม หรือลมพายุ และเหตุการณ์อื่นๆ การเกิดขึ้นจากพลังอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่มีพลังที่ไม่อาจคาดเดาได้ ได้ก่อให้เกิดเหตุการณ์ทางธรรมชาติขึ้น

ซึ่งบางกรณีก็เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ แต่ในบางกรณี ก็เป็นโทษแกสิ่งมีชีวิตทุกชนิด คนไทยในยุคโบราณ จึงพยายามเสาะแสวงหาแนวทาง ที่จะก่อให้เกิดผลดีและส่งผล ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ให้กับคนในชุมชน ในเผ่าพันธุ์ ก่อให้เกิดเป็นพิธีกรรมขึ้นมา เพื่อใช้เป็นสื่อ ที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จ ในสิ่งที่กลุ่มของตนได้คาดหวังเอาไว้ แล้วก่อให้เกิดเป็นประเพณี ในแต่ละท้องถิ่นไทย

เมื่อคนในท้องถิ่นนั้น มีความเชื่อต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จึงทำให้เกิดเป็นความเลื่อมใสศรัทธา และปฏิบัติต่อมาเรื่อยๆ เป็นรุ่นๆ จนถึงในยุคปัจจุบันนี้เอง และได้กลายมาเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณีพื้นบ้าน อันสวยงามของไทยเรา

ความเชื่อสังคมไทย

ความเชื่อของคนไทย ในแต่ละท้องถิ่น

ความเชื่อของคนไทยในแต่ละท้องถิ่นนั้น มีทั้งส่วนที่คล้าย และแตกต่างกัน เป็นเพราะว่า รับอิทธิพลจากการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสื่อสาร หรือว่าความเชื่อ ในเรื่องภูตผีปีศาจ มีเรื่องการนับถือศาสนาที่แตกต่างกัน รวมทั้งการอพยพโยกย้ายถิ่น ที่อยู่ในส่วนของความแตกต่างนั้น เกิดเนื่องมาจากวัฒนธรรม และความสัมพันธ์ของมนุษย์ กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมมันต่าง ความเชื่อต่างๆ ในสังคมไทย มันก็เลยต่างกันไปด้วย เช่น ในการที่มีการอพยพย้ายที่อยู่ใหม่ คนที่อพยพไป ก็ไม่สามารถที่จะรักษาความเชื่อในสังคมเดิม ที่ตนนั้นมีอยู่ จากแหล่งที่อยู่เดิม และต้องมีการปรับตัวผสมผสาน ให้เกิดเป็นความเชื่อใหม่ หรือให้มันสอดคล้องกับความเชื่อใหม่ๆ ของสิ่งแวดล้อมในสถานที่อยู่ใหม่ ก่อให้เกิดเป็นความเชื่อมั่น แต่เป็นใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกมากมาย

รวมความเชื่อ ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

เราจะขอยกตัวอย่างความในสังคมไทย ที่เกี่ยวเนื่องกับทางศาสนา ที่คนส่วนใหญ่นับถือกันมากที่สุด ได้แก่ พระพุทธศาสนา คริสต์ศาสนา และศาสนาอิสลาม

ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธ ในประเทศไทย เช่น

 • ความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ ผีสางเทวดา
 • การนับถือบรรพบุรุษในครอบครัว
 • ความเชื่อในเรื่องของการให้ความเคารพ 
 • ความเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษ
 • ความเชื่อในเรื่องโลก จักรวาล และวัฏจักรชีวิต 

หลักความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ ในไทย

ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับคริสต์ศาสนา ในประเทศไทย เช่น

 • เชื่อในพระผู้เป็นเจ้า เชื่อในพระบิดา เชื่อในพระเยซู และเชื่อใน พระวิญญาณอันบริสุทธิ์
 • เชื่อว่ามนุษย์ทุกคน สามารถรอดพ้นจากบาปที่ตนได้ก่อขึ้นเองได้ ด้วยการเชื่อฟังกฎ และประกอบศาสนพิธีทั้งหลาย
 • เชื่อว่ามนุษย์ทุกคน จะได้รับโทษ อันเนื่องมาจากบาปของตน
 • เชื่อว่าหลักธรรม กับศาสนพิธีเบื้องต้น คือสิ่งที่ดีงาม
 • เชื่อว่าคัมภีร์ไบเบิลคัมภีร์ของพระผู้เป็นเจ้า แต่ต้องมีการแปลออกมา อย่างถูกต้องแล้วนั้นเอง
 • เชื่อว่ามนุษย์ทุกคน จำต้องถูกเรียกจากพระเจ้า ด้วยการพยากรณ์

ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม

 • ศรัทธาต่อพระเจ้าองค์เดียว นั่นก็ คืออัลเลาะห์
 • ศรัทธาต่อให้คัมภีร์ทุกเล่ม
 • ศรัทธาต่อศาสนทูตทุกคน
 • ศรัทธาต่อวันสิ้นโลก
 • ศรัทธาต่อกฎสภาวการณ์
 • ศรัทธาต่อมลาอิกะฮ ฺ

และนี่ก็เป็นเพียงการยกตัวอย่างความเชื่อ ในบางความเชื่อ ที่เป็นผลจากการนับถือศาสนา ที่แตกต่างกันออกไป แต่เรายังมีความเชื่อต่างๆ ในไทย ที่ไม่ว่าคนจากท้องถิ่นใด อาจจะมีความเชื่อ และหลักการเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ในหัวข้อต่อไป ความเชื่อ-พิธีกรรม

ความเชื่อสังคมไทย

ความเชื่อสังคมไทย ที่คุณอาจจะยังไม่รู้มาก่อน ว่ามีความเชื่อแบบนี้

ในไทยเรา แทบทุกพื้นที่ มักจะมีความเชื่อที่แปลก ทั้งเรื่องดี ที่จะช่วยทำให้มีโชคลาภ ทั้งในเรื่องร้าย ที่คนที่มีอายุมักจะคอยตักเตือนเราอยู่เสมอ ว่าไม่ควรที่มองข้าม และควรที่จะให้ความสำคัญ เราเลยขอยกตัวอย่างแค่บางความเชื่อ เช่น

 1. เสียงคนร้องทักเวลากลางคืนอย่าขาดรับ เชื่อกันว่าเป็นเสียงของโลกวิญญาณ ที่อาจจะมาหลอกหลอน หรือตามมาส่วนบุญ จะหักเอาคานรับ จะเป็นเหมือนการเชิญ หรือนำวิญญาณดวงนั้น เข้ามาในบ้าน และอาจจะทำให้ไม่เกิดเรื่องไม่ดี
 2. มีอาการตากระตุก ถ้าเป็นช่วงกลางวันตาซ้ายกระตุก คนโบราณถือว่าจะมีเคราะห์ และจะประสบความผิดหวัง ถ้าตาขวากระตุก จะมีโชคลาภก้อนโต แล้วถ้าเป็นในเวลากลางคืน ถ้าตาขวากระตุกจะเกิดสิ่งไม่ดี และมีเคราะห์ แต่ถ้าตาข้างซ้ายกระตุก จะได้รับโชคลาภจากเพื่อนฝูง หรือว่าคนรอบตัว
 3. ห้ามตัดผมในวันพุธ ซึ่งทุกคนก็น่าจะสังเกตเห็นว่าร้านตัดผมทุกร้าน ในประเทศไทยนั้น มักจะปิดทำการในวันพุธ เพราะว่ามีความเชื่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณว่า ถ้าตัดผมในวันพุธ จะทำให้เกิดเรื่องไม่ดี ไม่ควรทำ เพราะว่าจะทำให้เกิดเรื่องอัปมงคลได้
 4. ห้ามใช้หวีหัก น่าจะเป็นหวีพลาสติก หรือหวีไม้ หรือว่ามีอะไรก็ตาม คนไทยในสมัยโบราณ มีความเชื่อว่าหากมีหักคามือ จะมีเรื่องร้ายไม่ดีตามมา วิธีแก้เคล็ดก็ง่ายๆ เลยก็คือ ทิ้งหวีนั้นไป แล้วหาอันใหม่มาใช้แทน
 5. ปาน หากใครมีปานที่เกิดมาพร้อมกับตัว ไม่ว่าจะเป็นปานดำ หรือปานแดงก็ตาม คนไทยโบราณเชื่อว่า คนคนนั้นเคยเกิดมาแล้ว 1 ชาติ และถูกทำเครื่องหมายเอาไว้อยาก หากว่ามีบุญวาสนาพาส่ง ให้มาพบกันในชาติต่อไปจ ะส่งผลให้จดจำกันได้นั่นเอง เชื่อว่าปานดำ คือคนที่ถูกป้ายไว้ด้วยผงถ่าน ส่วนเป็นปานแดงคนโบราณถือว่า อาจจะถูกป้ายด้วยปูนสีแดง 

วิธีแก้เคล้ด ง่ายๆ ทำได้ด้วยตัวคุณเอง >>> @ufabet168v4