ความเชื่อแปลกท้องถิ่น ความเชื่อเรื่องแปลกของประเพณีไทยกับพิธีแต่งงาน

ความเชื่อแปลกท้องถิ่น สำหรับประเพณีไทย ที่สะท้อนถึง ความละเอียดอ่อน ที่มีประเพณี ของคู่บ่าวสาว ซึ่งถือได้ว่าเป็น ความเชื่อคนไทย ความเชื่อของภาคกลาง หรือ ความเชื่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแต่ละภาค มาตั้งแต่โบราณว่ากันว่าการแต่งงาน ให้แยกหญิงชาย อยู่ห่างกัน 3 วัน เพื่อเป็นการอยู่ร่วมกัน ไปตลอดชีวิต กับประเพณีงานแต่ง ที่ยังมีความเชื่อ

ที่มีความละเอียดอ่อน เป็นอย่างมากและ ความเชื่อของแต่ละภาค โดยความเชื่อนี้ จะยึดถือฤกษ์งามยามดี ก็ทำให้ชีวิตคู่นั้น อยู่กันอย่างมีความสุข เกิดความสำเร็จตามมา ของครอบครัว กับการจัดตาม กับพิธีสำคัญครั้งหนึ่งในชีวิต ของพิธีการแต่งงาน ของผู้บ่าวสาว

ซึ่งเป็น ความเชื่อและประเพณีไทย ที่สืบทอดกัน มาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็น ความเชื่อท้องถิ่นภาคใต้ ซึ่งพิธีการแต่งงาน ของฝ่ายเจ้าสาว ไม่ควรนำฝ่ายเจ้าบ่าว ให้เข้ามาโดยทันที ควรจะมีการกั้น ประตูเงิน ประตูทอง กั้นระหว่างกลางก่อน ที่จะเข้าสู่บ้านเจ้าสาว เพื่อทำพิธีซึ่งประเพณี

และวัฒนธรรมที่สืบทอด กันมาของความเชื่อประเพณี ในการเเต่งงาน ซึ่งเชื่อได้ว่าประเพณีเหล่านี้ สืบทอดกัน มาอย่างยาวนาน ตั้งแต่โบราณ และมีพิธีการนิมนต์ พระเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อสร้างเสริมสิริมงคล ให้แก่คู่บ่าวสาว กับการนิมนต์พระ 9 รูป

เพื่อความเจริญก้าวหน้า ของคู่บ่าวสาว และมีความเชื่อ อีกมากมาย กับพิธีประเพณีไทย ของการแต่งงาน ที่มีความเชื่อหลากหลาย และสืบทอดกันมา กับเรื่องแปลก ๆ  เป็นความเชื่อเรื่องแปลก  ที่เกิดขึ้นแต่ทุกอย่าง ก็ล้วนแต่เป็นเรื่องดี ของความเชื่อ ที่ทำให้ความเชื่อเหล่านั้น เป็นสิ่งที่ดี และเป็นสิริมงคล

ความเชื่อแปลกท้องถิ่น

ความเชื่อแปลกท้องถิ่น เรื่องพิธีอุ้มพระดำน้ำ ประเพณีของคนไทย

ความเชื่อทางพระพุทธศาสนา กับความเชื่อ ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ที่มีการสันนิษฐาน มากกว่า 400 ปี แล้วที่เป็นมรดก ทางวัฒนธรรม ของภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นความเชื่อ ของบรรพบุรุษ ของคนไทย มาแต่เก่าแต่ก่อน ที่มีความเชื่อ ของการบำรุง

พระพุทธศาสนา ความศรัทธา กับพิธีอุ้มพระดำน้ำ เกิดความเชื่อ และความศรัทธา ในการดำรงชีวิต หรือเป็นสิริมงคล ให้กับเรื่องต่าง ๆ กับพิธีอุ้มพระดำน้ำ ให้สะอาดนั่งในน้ำ วิธีอุ้มพระดำน้ำ ที่ยกตัวอย่าง ที่มีจัดประเพณีอย่างเช่น จังหวัดเพชรบูรณ์

จะเป็นการอุ้มพระดำน้ำ ที่มีสายน้ำไหลเชี่ยว และทำพิธีทางศาสนา อุ้มพระคลื่น และลงจากนั้นก็ดำน้ำ ซึ่งจะจัดตรงกับ วันแรม 15 ค่ำเดือน 10 ซึ่งเป็นความเชื่อ ตั้งแต่โบราณ กับพิธีเหล่านี้ ที่สืบทอดให้กับลูกหลาน ได้พึงปฏิบัติ กับการทำพิธีต่าง ๆ

ในตอนกลางวัน ซึ่งที่ดีจะมีการแห่ พระลงสู่แม่น้ำ เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี ในหมู่คณะจัดทำขึ้นทุกปี ของวิธีการอุ้มพระดำน้ำ เพื่อเป็นความเชื่อ ในคนไทยที่สืบทอด กันมาอย่างยาวนาน กับการปฏิบัติตามประเพณี เก่าแก่โบราณ ความเชื่อแปลกๆ

ความเชื่อแปลกท้องถิ่น ความเชื่อพิธีตักบาตรเทโว ซึ่งเป็นประเพณี การทำบุญ ช่วงวันออกพรรษา เป็นอย่างไรบ้าง ?

พิธีทำบุญตักบาตรเทโว ตามประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรมของคนไทย ที่เรามีชื่อเรียกว่า ตักบาตรเทโวโรหณะ เป็นการทำบุญ ในวันออกพรรษา ซึ่งจัดทำกิจกรรม ของทุกจังหวัด ทุกวัดที่มีการจัดพิธี ให้สอดคล้อง กับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา และจะเป็นพิธี

ถึงขนบธรรมเนียมประเพณี แต่ละท้องถิ่น แต่ละจังหวัด ก็เป็นการจัดเตรียม การทำบุญถวายอาหาร รวมถึงญาติพี่น้อง เพื่อสร้างบุญกุศล ในวันออกพรรษา ซึ่งเป็นความเชื่อว่า สมเด็จพระพุทธเจ้า จะเสด็จออกจากการจำพรรษา ลงมาสู่แดนมนุษย์

ทำให้มนุษย์จะต้องทำบุญ ในวันออกพรรษา เพื่อทำพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ เป็นการรับเสด็จพระพุทธเจ้า กับการระลึกถึง พระพุทธเจ้าทำอาหาร ทำบุญตักบาตร ในวันนั้นซึ่งเป็น การทำบุญไม่ว่าจะเป็น การทำข้าวต้ม หรือการถวายอาหาร 

และบำรุงพระพุทธศาสนา ในการอธิษฐานจิต ถวายเป็นกุศล ให้กับตนเอง ซึ่งเป็นความเชื่อ กับศาสนาพุทธ ที่มีพิธีการทาง พระพุทธศาสนา ที่สืบทอดกันมา ตั้งแต่โบราณ จนถึงปัจจุบันทำให้ ลูกหลานนึกถึง การจัดประเพณี ตักบาตรเทโวโรหณะ ที่สืบทอดกันมา อย่างยาวนาน

ความเชื่อแปลกท้องถิ่น

พิธีแห่เทียนพรรษา ความเชื่อแปลกของท้องถิ่น

พิธีแห่เทียนพรรษา จัดทำขึ้น ในช่วงวันเข้าพรรษา กับวัตถุประสงค์หลัก ของการแห่เทียนพรรษา คือ ให้พระสงฆ์ จุดบูชาตาม วัดวาอาราม ในการจำพรรษา ทั้งหมด 3 เดือน ในการเข้าพรรษา การแห่เทียนพรรษา เป็นประเพณี ที่มีการผูกพัน กับชุมชน

และหมู่บ้าน ซึ่งเป็นการรวมตัว ของศาสนิกชน ที่มีจิตใจ ในการเข้าร่วมแห่เทียนพรรษา เพื่อหล่อเทียน เป็นรูปปั้นต่าง ๆ ซึ่งแสดงออกถึง ความสามัคคี ความรักใคร่กลมเกลียว แต่ละหมู่บ้าน กับภูมิปัญญาต่าง ๆ ในการนำเทียน ขึ้นมาหล่อ

ก็เป็นความเชื่อแปลก ๆ ของคนในท้องถิ่น ซึ่งความเชื่อ ที่แตกต่างกันออกไป แต่การแสดงออก ถึงการบำรุงพระพุทธศาสนา ในการแห่เทียนพรรษา ซึ่งการหล่อเทียน ซึ่งมีความสวยงาม มีความเอกลักษณ์ ที่สอดแทรกเนื้อหา ของการบำรุงพระศาสนา

ของการศรัทธา อันแรงกล้า กับการแกะสลัก ที่มีความสวยงาม การประดับผ้า ด้วยภาพไหม หรือการตกแต่งต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้สด เครื่องแต่งกาย ของพิธีต่าง ๆ ในการแห่เทียนพรรษาการ ตกแต่งขบวน การใช้เครื่องดนตรี ประจำท้องถิ่น

ที่แสดงความสวยงาม ความสนุกสนาน กับการเเสดงออกของท้องถิ่น ที่เป็นเอกลักษณ์ กับความเชื่อพิธีแห่เทียนพรรษา

ความเชื่อท้องถิ่น ภาคเหนือเกี่ยวกับ การนับถือผี เป็นอย่างไรบ้าง ?

ซึ่งเป็นความเชื่อ ในการนับถือผี ของคนชาวเหนือ ที่เรียกกันว่าชาวล้านนา ซึ่งมี ความเชื่อของภาคเหนือ ในเรื่องการนับถือผี ตั้งแต่เก่าแก่ ซึ่งเชื่อได้ว่า สถานที่แทบทุกแห่งมีผี ให้ความคุ้มครองรักษา กับความเชื่อต่าง ๆ ของชาวล้านนา ที่มีอิทธิพล ต่อการดำเนินชีวิต

เป็นอย่างมาก จึงจะเห็นได้ว่า จากขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ในพิธีกรรมทางศาสนา ของชาวล้านนา หรือชาวเหนือ ไม่ว่าจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ ชาวเหนือ เมื่อไปวัดฟังธรรม ก็จะทำพิธีเลี้ยงผี หรือการจัดอาหารคาวหวาน เพื่อเซ่นวิญญาณ

สังเวยผีปู่ย่าตายาย การเลี้ยงผี อยู่ในช่วงระหว่างเดือน 4 จนถึงเดือน 8 ช่วงเวลา ที่เราจะพบกับพิธีต่าง ๆ ของชาวหมู่บ้านล้านนา หรือภาคเหนือ ที่มีการเลี้ยงผีบรรพบุรุษ กันอย่างมากมาย เช่นอำเภอเชียง จังหวัดพะเยา จะมีการเลี้ยงผีเสื้อเสริมเมือง

เป็นผีบรรพบุรุษของชาวไทยลื้อ กับการทำพิธีบูชาเสาอินทขิล ซึ่งเป็นพิธีเก่าแก่ของคนเมือ งและยังไม่นับรวมถึง การเลี้ยงผีมด ผีเม็งและการเลี้ยงผีปู่แสนยา เป็นต้น ซึ่งเป็นความเชื่อ ของการเลี้ยงผี ของชาวล้านนา หรือภาคเหนือ ซึ่งมีพิธีเก่าแก่ สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน 

ความเชื่อโบราณแปลก

NIKI24K

ยูฟ่าเบท 100