ข้อกำหนดและเงื่อนไข smotrikino.net

  1. การยอมรับข้อกำหนด เมื่อคุณใช้ smotrikino.net, ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ควรทำความเข้าใจเงื่อนไขให้เข้าใจอย่างละเอียดและหากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดที่กำหนดไว้, คุณควรหยุดใช้งาน smotrikino.net ทันที
  2. การใช้งานและความเป็นส่วนตัว คุณจะต้องใช้งาน smotrikino.net อย่างถูกต้องและเพียงรอบครั้งเท่านั้น เราไม่อนุญาตให้คุณใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ผิดกฎหมาย ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกปกป้องตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
  3. ลิขสิทธิ์และการสงวนสิทธิ์ เนื้อหาทั้งหมดใน smotrikino.net, เช่น ข้อความ, รูปภาพ, วิดีโอ, และภาพถ่าย มีลิขสิทธิ์และเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ smotrikino.net และ/หรือเจ้าของลิขสิทธิ์
  4. การระงับบริการ smotrikino.net ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบริการหากคุณละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือกระทำในลักษณะที่ไม่เหมาะสม การระงับบริการอาจเป็นผลมาจากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้
  5. ความรับผิดชอบ smotrikino.net ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ ควรระมัดระวังในการใช้งานและตรวจสอบเงื่อนไขที่ระบุในแต่ละเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงจาก smotrikino.net